I mer enn40år har Biomatten vært en sunn og trygg behandlingfor å forbedrehelsen. Du kan behandle ulike symptomer og lidelser,…